Menighedsrådet

 


Nanette Zahrtmann
tlf.: 53 33 12 42
e-mail: Nanette_z@hotmail.com
- formand
E-mail til Menighedsrådet: 7090@sogn.dk
Send sikker til menighedsrådet    

 

 
Jørn Johansen
tlf.: 32 52 56 80
e-mail: joernj@mail.dk
- næstformand
 
Jan Friberg
tlf.: 29 72 74 71
e-mail: jan@friberg.dk
- kasserer
 
Jakob Riis
tlf.: 22 82 55 92
e-mail: jar@deko.dk
- bygningssagkyndig
 
Kevin Bøgelund Pihl
tlf.: 22 95 94 63
e-mail: kontaktperson@solvangkirke.dk
- kontaktperson til personalet
 
Jes Villum Engby-Larsen
tlf.: 61 28 66 69
e-mail: engbyLarsen@gmail.com
- kirkeværge
 
​Hans-Henrik Wederkinch Johansen
tlf.: 40 11 43 21
e-mail: hhjohansen@gmail.com
 
Jens Andersen
tlf.: 29 61 14 95
e-mail: JensJannie@gmail.com
 
​Ole Winkler Pedersen
tlf.: 40 34 45 81
e-mail: owp@aab.dk
 
​Denise Søndergaard Mortensen
tlf.: 60 13 28 07
e-mail: dmortensen91@gmail.com
 
Michael Holtze Hall
tlf.: 28 51 64 42
e-mail: MichaelHall@live.dk

 

 

Menighedsrådet er valg for perioden 2017 - 2020
Se referater fra MR-møder her 

Der er valg til alle landets menighedsråd i 2020. Læs mere her.